Film serier

Filmserier er blevet meet populære efter man i høj grad basere film på bøger som består af mere end de klassiske 3 historier der ofte har været brugt i film til at lave trilogier med. Den øget popularitet skyldes i høj grad også konkurrencen fra serier der kan fastholde fans i meget længere tid end 1, 2 el. 3 film. Nogle af de filmserier der har haft størst succes er Marvel Cinematic Universe og Harry Potter.

Herunder finder du en mere eller mindre komplet liste over alle film serier der er lavet gennem tiden. Det kan godt være vi mangler enkelte mere ukendte filmserier, men i så fald må du meget gerne skrive til os så vi kan få rettet op på det.

Lister over filmserier

Listen herunder er i alfabetisk rækkefølge og starter navnet på serien med 'The' falder den under det bogstav som det første ord efter 'The' starter med. Har filmserien en dansk oversættelse er den sorteret efter dette navn, men med den engelske titel i parentes.

Hvad er en filmserie?

d

Film franchises

Top 10 bedste film serier

  1. d

Hvor kan jeg se film serier?

Eksempler på filmserier på Netflix